Препорака на кандидати

Семос Едукација - како прв најголем тренинг центар во Македонија, го разви првиот Кариерниот центар. Целта на Кариерниот центар е да ги поддржи слушателите од една страна и партнерските компании од друга страна.

Контактирајте нè
ilustration

Како да добиете препорака на селектирани кандидати?

Доколку сакате да добиете наша препорака, најпрво е потребно да:

1. Поднесете барање до Кариерниот центар

Споделете информации за потребните вештини за бараниот профил на кандидатот.

2. Потпишете меморандум за соработка

Препораката за нашите entry-level кандидати е бесплатна, па затоа се потпишува овој меморандум.

3. Истражување на база на кандидати и консултација со тренери

По консултација со тренерите кои ги оддржувале обуките, правиме селекција на кандидати кои најуспешно го завршиле курсот/академијата.

4. Предложување на кандидати

Предложување на кандидати кои се соодветни на бараната позицијата и се мотивирани за работа во компанијата.

База на кандидати

Кандидатите кои се дел од нашата дата база се слушатели кои посетувале курсеви/академии во областа на ИТ, креативна индустрија, човечки ресури и дигитален маркетинг.

Контактирајте нè
Се процесира...

Успешно се претплативте на новостите за компании!